Salarisadministratie en personele zaken

 

  • Uitvoeren van de loonadministratie.
  • Verzorgen van bijbehorende aangiften, opgaven en meldingen aan de belastingdienst, uitvoeringsinstellingen, bedrijfstak- en pensioenfondsen.
  • Controleren van de door bovenstaande instellingen opgelegde nota’s.
  • Advisering op het gebied van loon- en personeelsaangelegenheden.


Administratieve diensten
Accountancy
Salarisadministratie en personele zaken
Bedrijfsadvisering
Fiscaliteit


powered by vict